Welkom op de website van Oranjevereniging Rijswijk!

Op onze website informeren wij u over de activiteiten die de Oranjevereniging organiseert. Bekijk hieronder het laatste nieuws of bekijk via het Programma aan welke activiteiten u binnenkort kunt deelnemen. Daarnaast kunt u op deze website foto's terugkijken van de activiteiten die geweest zijn.

Wij kunnen de activiteiten niet organiseren zonder voldoende leden. Steun onze vereniging dan ook door lid te worden. Lidmaatschap biedt korting of zelfs gratis deelname aan de activiteiten. Gebruik het contactformulier op de website om uw gegevens door te geven.

Graag tot ziens op één van onze activiteiten!

Het bestuur
 
 
Oranjevereniging Rijswijk op Facebook 
Oranjevereniging Rijswijk is ook te vinden op Facebook! Bekijk hier het laatste nieuws en foto's van onze activiteiten.
 
 
Uitnodiging algemene ledenvergadering 2022

 

Datum:        11 april 2020

Plaats:         Dorpshuis “De Hoekenburg” Rijswijk

Tijd:            20:00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

 

 

Agenda

 

1.             Opening en vaststellen van de agenda

2.             Mededelingen

3.             Verslag kascontrolecommissie

4.             Verslag penningmeester

5.             Verkiezing kascommissie

6.             Activiteiten komend jaar

7.             Bestuurssamenstelling met ingang van 2022 (zie verwijzing naar ons bericht van november 2020 hieronder) * Voordragen nieuw bestuurslid/leden.

8.             Rondvraag

9.             Sluiting van de vergadering

 

Je komst bij deze vergadering stellen wij zeer op prijs. Je bent dan ook van harte uitgenodigd.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens de Oranjevereniging Rijswijk

William van Ewijk

Petra Dijkstra

 

 

U kunt ook kijken op www.rijswijkoranje.nl of facebook.

 

* In ons bericht van november 2020 hebben wij u in verband met het na het vertrek van André Bosschaart als bestuurslid van de OVR overgebleven aantal bestuursleden (2, moeten er minstens 3 zijn) gewezen op de onderstaande opties.

 

Een aantal scenario’s is mogelijk aangezien de huidige overgebleven bestuursleden flexibel zijn in hun medewerking hoewel zij in feite beiden al aangegeven hadden na 2020 te willen stoppen.

 

-        Iemand meldt zich aan als bestuurslid en de overige bestuursleden blijven (voorlopig) aan zodat er wederom een compleet bestuur ontstaat. Meer dan in totaal drie bestuursleden zou uiteraard ook zeer prettig zijn.

-        Er meldt zich een compleet nieuw bestuur en de huidige bestuursleden kunnen nog enige tijd ondersteunen.

-        Een compleet nieuw bestuur neemt de Oranjevereniging over en begint met een nieuwe start en wellicht nieuwe ideeën.